Pojďme se učit v naší komunitní škole!

Projekt  - loga 3

„Pojďme se učit v naší komunitní škole!“

 Od července 2012 do října 2013 jsme partnery projektu Národní sítě venkovských komunitních škol „Pojďme se učit v naší komunitní škole!“ www.branaprovenkov.cz

Celkem je do projektu zapojeno 6 partnerů z 5 krajů České republiky.

Dalšími partnery projektu jsou KŠ Bory, KŠ Švihov, KŠ Starý Jičín,
KŠ Krok za krokem a KŠ Rosice.

 Cílem projektu je rozšířit občanské vzdělávání ve venkovských komunitních školách (VKŠ) a ukázat cestu dalším zájemcům z venkova. VKŠ pro celoživotní učení jsou zakládány ve vesnicích, kde je ztížena dostupnost dalšího vzdělávání dospělých. Svou činností přispívají kromě vzdělávání také k rozvoji spolupráce a komunikace v obcích  a vytvářejí další vhodné podmínky pro  aktivní trávení volného času dětí, mládeže, dospělých i seniorů.

 V rámci projektu nabídneme v naší Komunitní škole T.R.N.K.A. vzdělávání v těchto oblastech. Moje jedinečná obec , Kým jsem a kam jdu (mládež), Včelařství, zdroj medu , zdraví a relaxace, Buďme aktivními rodiči, Dobrovolnictví, Učme se učit.

Kurzy  využívají efektivní formy a metody vzdělávání dospělých jako jsou hra, učení při práci, aktivní učení, dramatická metoda (hraní rolí). Část z nich je distančních ve formě
e- learningu.

Těšíme se, že se s Vámi v některém z kurzů brzy setkáme a společně se budeme ubírat cestou nového poznání, nových zážitků a zkušeností….

Další aktivitou je festival komunitních škol, který se uskuteční v měsíci dubnu.
Před závěrem projektu partneři uspořádají ve svých vesnicích Dny učících se obcí.Pro propagaci občanského vzdělávání slouží plošná reklamní kampaň.

 

Komentáře nejsou povoleny.