Buďme aktivními rodiči

Kurz Buďme aktivními rodiči se blíží . . .  na prvním setkání 5. dubna od 16 hodin se blíže se známíte s těmito oblastmi  -

Téma   -  Rodina a co ji utváří

  • Láska v rodině
  • O hranicích, vzdoru, dospělosti a vyspělosti
  • Utváříme partnerský vztah
  • Partnerská komunikace
  • Konstruktivní hádka

a také  budeme tvořit …… těšíme se na vás   – máte-li o kurz zájem zašlete, prosím, vyplněnou přihlášku – kurzy projektu a přijďte za námi do školy v Dolní Lhotě.

rodice

 

A jaké to bylo?

         Dvě pozdní páteční odpoledne měli rodiče, manželé či partneři možnost zúčastnit se kurzu, jenž pořádala Komunitní škola T.R.N.K.A. „Buďme aktivními rodiči“. Smyslem kurzu bylo inspirovat rodiče – jak ve výchově dětí, tak v partnerském vztahu. Pomoci jim zvládat „kritické“ momenty ve výchově dětí, ale také ve vztahu s partnerem. Nabídnout možnosti, jak se dají různé situace řešit. A v neposlední řadě je motivovat ke stálému zdokonalování, jednak ve výchově svých ratolestí, ale také sebe sama ve vztahu s milovanou osobou a k budování harmonické rodiny.

Kurz se skládal ze dvou bloků. V první části kurzu jsme se zabývali poznatky z oblasti vývoje dítěte, jeho osobnosti od narození až po dospělost. A společně jsme hledali také odpovědi na otázky : Jak zvládnout dětský vzdor? Jak dát dítěti pocit jistoty, bezpečí? Jak to udělat, abychom dítě nevychovávali ve strachu? Co dítě prožívá, jak vnímá naše postoje, různé situace apod.

Druhý blok, další část kurzu byla věnována rodině, partnerskému vztahu. Prostřednictvím zážitkové pedagogiky, kdy jsme ve dvojicích s partnery vytvářeli výtvarné koláže, jsme společně charakterizovali náš vztah a zároveň si také určité věci navzájem mezi sebou ujasňovali.  Hovořili jsme o pravidlech, která by měla mezi manžely, partnery fungovat, aby byl vztah harmonický, pevný, vyvážený. . ., ale také aby byl přínosem pro oba partnery a žádného z nich nijak neomezoval.

Závěrem každého bloku byla otevřená diskuse. Obě setkání provázela velmi příjemná atmosféra, pohoda a doufám, že byla určitým, byť třeba jen malým, ale přínosem do rodin všech účastníků kurzu.

A pozor! To není všechno. Čeká nás společné třetí setkání. Tím bude výlet do přírody. Hledání pokladu, hry . . .  zkrátka příjemně strávené odpoledne.

 

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.